Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kapitola druhá: Souboje

19. 11. 2012

Beta: marci


Kapitola 2: Souboje

Harry nepřítomně zíral z okna. Seděl na parapetu s velkou bichlí místo podložky na kolenou. Prsty si jen tak hrály s brkem. Byl bezradný. Znovu a znovu pročítal Aresův dopis, ale neměl ponětí, co by mu mohl doporučit. Občas pohlédl na prakticky prázdný pergamen. Bylo tam napsáno jen jedno slovo:

Aresi,

Prostě nemohl pokračovat. Byl příliš unavený, aby mu to správně myslelo. Události předchozího dne, včetně hrubých Severusových poznámek a jeho vize s Averym, ho oslabily. Cítil se vyčerpaný a uštvaný. Siriusovo a Hermionino chování po zpovědi ze včerejška ho také znepokojilo. Během pozdní snídaně se k němu chovali, jako by byl truchlící nebo vážně nemocný. Ztišili své hlasy a každou chvíli se na něj soucitně podívali. Nakonec toho měl dost a stáhl se do svého pokoje, aby odpověděl na Aresovy obavy.

Na moment zvažoval, že vyhledá pomoc u Severuse. Ale po krátké úvaze to zamítl. Jejich vztah už nebyl takový, jakým býval. A to dokonce ani v minulosti. Severus chlapci nevěřil. Jistě by tento dopis považoval za past, ale pokud tady někdo nalíčil past, pak na Arese, ne na Harryho.

Harrymu se sevřelo hrdlo, když si představil Aresovu situaci. Pokaždé, když nad tím uvažoval, cítil vlnu úlevy nad svými vlastními podmínkami: nikdy nebyl nucený volit mezi připojením se k Voldemortovi a… A čím? Aresova rodina ho jistě nechtěla předat Pánovi zla tak, jako to Severusovi rodiče – jeho prarodiče! – udělali jeho otci! Jistě ne! Harry zabořil tvář do dlaní. Nebyl si jistý. Vůbec Aresovu rodinu neznal a Ares mnohokrát naznačoval, že matku podezřívá, že je Smrtijedka jako jeho otec. Severusovi rodiče byli natolik krutí, aby mučili své syny, a zasadili se o vražednou kletbu na mladšího z nich. A tón Aresova dopisu… Harryho vystrašil. Ares byl vyděšený: opakované použití věty ‚Nevím, co mám dělat‘, roztřesené písmo a přiznání strachu – to byly důkazy vnitřního zmatku a bezmoci jeho přítele.

Nemohl ho nechat na holičkách. Ares při něm vždy stál, i po objevení Malfoye staršího. Dokonce i poté, co byl Harry zařazen do Nebelvíru. Ares tam vždy byl se svým vlastním tichým, ale podporujícím chováním. Harry měl podezření, že Malfoyova banda ho alespoň jednou zbila. Ale Ares to skvěle skryl…

Takže, co má teď napsat?

Povzdechl si a namočil hrot brku.

Aresi, napsal, obávám se, že Ti nemohu poskytnout žádnou dobrou radu. Ale pokud se situace stane nebezpečnější, myslím, že bys měl jít sem. Víš, kde jsem, a krb je téměř vždy otevřený. Buď opatrný. Nepodstupuj příliš velké riziko.
Q.

Složil pergamen a přistoupil k Aresově sově. Pták zahoukal, vyletěl otevřeným oknem a během pár minut zmizel v pochmurné obloze. Právě včas. Když sledoval sovu, Harryho překvapilo tiché klepání.

„Dále!“ pronesl a otočil se. Sirius strčil hlavu do dveří.

„Neruším?“ zeptal se a Harry zavrtěl hlavou v odpověď.

„Ne.“

Sirius vstoupil a zavřel za sebou dveře.

„Chci… si s tebou promluvit,“ začal opatrně. Harry protočil oči a ukázal na židli.

„Můžeš si sednout,“ řekl Harry a posadil se naproti. „Takhle je to poněkud míň formální.“

Harry viděl, že se Black cítí nepříjemně. Muž se vrtěl a nezvedl oči od svých prstů.

„Tak co?“ zeptal se netrpělivě Harry.

„Jak vážná je Severusova… amnézie?“ zachraptěl Sirius, oči upřené na podlahu.

„Dost,“ řekl Harry. „Nepamatuje si poslední rok a svého bratra.“

„Včera večer po návratu z nemocnice jsi vypadal naštvaný…“

„No…“ Harry neměl v úmyslu dát Siriusovi důvod k rozzlobení se na Severuse. „Bylo to poprvé po týdnech, co jsme se setkali. Nechtěl věřit ředitelově historce o mně jako jeho synovi.“

„Ale ty NEJSI jeho syn!“ vykřikl Black a podíval se zpříma na teď již znervóznělého Harryho.

„Ano, vím, že nejsem jeho biologický syn, nepotřebuju, abys mi to připomínal!“ odsekl zpátky, ale hned potom se mu podařilo hlas uklidnit. „Nicméně jsem Brumbála požádal, abychom Severusovi řekli pravdu. Ale on nesouhlasil. Podle jeho názoru potřebujeme lhát, aby se udrželo moje krytí. Ředitel si myslí, že by mě Severus nepřijal, kdyby znal pravdu o mém původu. Nemyslím, že je to správné, ale přiznávám, že Severus nemůže vědět o mé skutečné totožnosti.“

„Proč?“ ptal se Black k Harryho velkému překvapení.

„Dobrý bože, Siriusi! Severus Snape nenávidí Harryho Pottera!“ zvolal netrpělivě.

„Ale snažil se tě zachránit z toho zatraceného vězení! A říkal jsi, že tě zachránil i v prváku…“

„Jo, protože ho k mé ochraně donutila moje máma,“ rozmrzele řekl Harry. „Přiměla ho přísahat na bratrovo jméno, aby mě chránil. Ale pro něj už bratr víc neexistuje. Ani láska ke Quietusovi. Ta vynucená přísaha jenom způsobila, že mě ještě víc nenáviděl. To mi přiznal.“

„Ten zatracený umaštěnec...“

„SIRIUSI!“ varoval Harry. „Ať už se stalo cokoliv, pořád je to muž, kterého miluji jako svého otce!“

„Ale proč?“

„Copak jsi minulou noc nedával pozor? Dospěli jsme ke vzájemnému poznání a respektu. Byli jsme zavření v jedné cele dva týdny. Mučili nás a skoro nás tam zabili. My…“

„Ale teď je jiná situace,“ náhle pronesl Black. „A já… Poslouchej, Harry, skutečně si nemyslím, že tě přijme bez…“

„Jo, já vím,“ Harryho hněv se vypařil a byl nahrazen nečekanou únavou. „Já vím. A taky vím, že nakonec přijde na to, že jsem Harry Potter, protože není hloupý. Moje jediná naděje je, že se do té doby dostanu skrze jeho zdi… nějak…“ jeho hlas se vytratil.

„Jestli tě zraní, přísahám, že…“ začal Sirius, ale Harry ho přerušil.

„On je kouzelník a ty jsi teď moták, Siriusi. Nemůžeš mu nic udělat. Na druhou stranu, já ho můžu zvládnout. Znám ho, i když on mě ne. A… Siriusi, už nejsem děcko. Můžu se bránit sám.“

„Vždyť je ti sotva šestnáct!“ pousmál se Black. „Ačkoliv já ve tvém věku jsem se taky považoval za dospělého, ale později…“

„Siriusi, nemusel jsi čelit Voldemortovi, když jsi byl v mém věku. Nemusel jsi prožít dva týdny mučení, být svědkem úmrtí, hrát roli někoho jiného po řadu měsíců, opustit přátele… A pokud jde o Severuse, ten tam vždy pro mě byl…“

„Nebyla to moje chyba, že jsem nemohl!“ vyštěkl Sirius.

„Já vím. Nebyla to ani moje vina. Prostě se to stalo a nemůžeme nic změnit.“ Harryho hlas byl plný rezignace. Padlo mezi ně ticho.

„Harry?“ zeptal se Sirius o několik minut později.

„Hm?“

„Promiň.“

„Ty mně taky promiň, Siriusi.“

XXX

Snape ležel v posteli a četl poslední vydání Pokročilého lektvaristy. Harry časopis poznal okamžitě, když vstoupil do místnosti. Bylo to číslo, které zahrnovalo Severusovu publikaci o fúzi modifikovaného vlkodlačího lektvaru – vyšlo to, když Severus ležel v nemocnici v bezvědomí. Nicméně Harry četl strýcův výtisk a byl upřímně překvapený, že téměř všemu rozumí. No, musel udělat nějaký výzkum v knihovně, aby pochopil některé matoucí pasáže, ale samo o sobě to nebylo příliš komplikované.

„Vidím, že už jsi do toho nakoukl,“ pronesl Snape a zavřel časopis.

„Ach,“ usmál se Harry, „četl jsi mé poznámky na okraji.“ Načmáral tam ty věci, u kterých potřeboval Severusovo vysvětlení.

„Zamlouvá se mi, jak pokládáš otázky,“ pokynul Mistr lektvarů Harrymu, aby si sednul. Znovu otevřel výtisk. „Například tato…“ začal vysvětlovat první otázku.

Každou poznámku následovala dlouhá diskuze, takže následující půlhodina uběhla tak rychle, že si ani jeden neuvědomil, kolik je hodin. Když je přišla sestra upozornit na večeři, byli obklopeni počmáranými pergameny, Harry klečel na židli a nakláněl se nad stůl, aby viděl Severusovy objasňující obrázky a popisky. Byli tak zabraní do rozhovoru, že si ženy nevšimli, a ta je s úsměvem na tváři nechala o samotě.

„Hej, Severusi, musíš se co nejrychleji vyléčit, protože nemyslím, že jsme já a Hermiona schopni správně připravit lektvar pro Re- jejda,“ polkl Harry a zastavil se v polovině věty, když si všiml Severusova téměř šokovaného výrazu. Na pár minut Harry zcela zapomněl na Snapeův stav a podařilo se mu pronést něco nevhodného.

Mistr lektvarů, který během celého jejich rozhovoru gestikuloval, náhle spustil ruku a sevřel rty do tenké linky. Na dlouhou, velmi dlouhou minutu, mezi ně padlo hluboké ticho. Ovzduší ztěžklo.

„Myslíš slečnu Grangerovou?“ zeptal se pomalu Snape, a když Harry přikývl, pokračoval. „Co jste vy dva spolu dělali během léta?“

„Brumbál se ti nezmínil, kde teď žiju?“ zeptal se Harry s nadějí.

„Ne,“ objevil se až příliš dobře známý úšklebek. „Jen mě ujistil, že jsi v bezpečí.“

„No dobrá,“ povzdechl si Harry a připravil se na nejhorší, „ale nebude se ti to líbit.“

„Ven s tím,“ vyštěkl na něj Snape.

„Musíš vědět o konci minulého školního roku…“

„Vím, že Lucius byl ředitelem a zabil současnou učitelku obrany,“ Snapeovy rty se stočily do ošklivého úšklebku. „Ten post je skutečně prokletý… Tak, co se stalo?“

„Proběhl útok na několik mudlovských rodin, které měly děti kouzelníky. Rodiče Hermiony – slečny Grangerové, pokud se ti to tak líbí – byli zabiti a ona zůstala bez žijícího příbuzného. Ležel jsi tady v bezvědomí, a tak,“ Harry před další lží polkl, „nás Brumbál přestěhoval do hlavního štábu Řádu s… ehm… Siriusem Blackem a jeho nevlastní dcerou…“

„CO?“ Severusova tvář se zkřivila čirou zuřivostí. „Žiješ s tím… masovým vrahem? Brumbál je duševně chorý? Já…“

„Mlč!“ vykřikl Harry, ale to Snapea jen víc rozzuřilo.

„Neopovažuj se používat tento tón, když se mnou mluvíš, chlapče!“

„Ale ty…“ začal Harry zuřit, ale zarazil se. „Dobře,“ řekl opatrněji a zkřížil ruce na prsou. „Teď na mě můžeš křičet.“

„Ne, chlapče,“ syčel na něj Snape. „Buď se budeš řádně chovat, nebo odejdi; je mi to jedno. Ale tento tón nebudu tolerovat!“

Harry pokrčil rameny a přinutil se nevyplivnout něco jedovatého. Na chvíli se skoro usmál, když zkoušel počítat do deseti – léčitelka měla na mysli jiné příležitosti, když mu dávala tuto radu.

„Zdá se, že ty můžeš dávat jména každému: Brumbál duševně chorý, Black masový vrah, má matka kus špíny, ale já si musím dávat pozor na pusu, když chci tvou drahocennou pozornost, že?“ řekl nakonec Harry a ačkoliv si hlídal tón, věděl přesně, že je za tím schována kousavost.

A zase ticho.

„Ta poznámka o tvé matce…“ začal Snape a zdál se trochu nesvůj. Ale Harry ho nenechal dokončit větu:

„Nevadí. Oba víme, že ředitel vždycky bude silnější a chytřejší než my, oba víme, že Black NENÍ vrah, ačkoliv mu Starostolec odejmul magii a odsoudil ho k doživotnímu vězení na Liberty – a neobdržel mozkomorův polibek jen kvůli tomu, že se mozkomoři loni v létě přidali k Voldemortovi, a teď není víc, než moták. A pokud jde o mou matku…“

„Nebyla mudla, že?“ zeptal se Snape, aniž by věnoval pozornost dalším Harryho slovům. „Nemůže být – výsledek testu…“

Zněl tak nadějně, že by ho Harry málem ve vzteku udeřil.

„Hele, nezáleží mi na krevních testech, já…“ ale náhle si uvědomil, že Severus, ke kterému teď mluvil, NENÍ ten zmetek z hodin lektvarů. Byl to nemocný muž. Muž, který ztratil vzpomínky, pocity, a právě teď nebyl schopen přijmout a vyjádřit – a možná ani cítit – nějaké skutečné emoce. Tato myšlenka Harryho uklidnila a on pokračoval mírněji: „Nesmím o těch věcech mluvit, Severusi. Jsi do toho emocionálně angažovaný a já nevím, jak to říct bez těch zasahujících záležitostí, před kterými mě hlavní léčitelka varovala. Musíš se zeptat ředitele. Ale co se týká společného bydlení Blacka, Hermiony a mě: ředitel si myslel, že na panství Blacků budeme v bezpečí, protože je to sídlo Řádu. Na druhé straně Hermiona a já jsme vyrostli u mudlů a teď učíme Blacka, jak žít ve světě nekouzelníků. My a celý Řád jsme pod Fideliovým zaklínadlem…“

„Ale vy nejste v nebezpečí,“ mávl Snape rukou se sarkastickým úsměvem. „Nepotřebujete být v ‚bezpečí‘.“

„Pokud ‚vy‘ z tvé poznámky znamená i mě, pak ti musím říct, že opravdu jsem v nebezpečí. Nevím, proč ti to Brumbál neřekl, ale Voldemort se dozvěděl o tvé pravé loajalitě a už víc nejsi špion. A ty moc dobře víš, jaký je trest pro rodinu zrádce.“

Snape najednou zbledl a ztratil svůj výraz.

„Zmínil se, ale já…“ zašeptal. „Má ta smrtijedská záležitost, kvůli které jsem byl chycený ministerstvem, něco společného s tebou?“

„Jo. Voldemort mě unesl a chtěl mě zabít. Přišel jsi za mnou. Sotva jsme to setkání přežili.“ Harry doufal, že nemluvil o událostech, jen o pouhých faktech.

„Jak tě mohl chytit? Byl jsi v Bradavicích, ne?“ nový podezřívavý pohled.

„Přenášedlo,“ řekl Harry pouze a obrátil oči v sloup. Jistě, Severus podezříval dokonce vlastního syna z porušování školního řádu!

„Ach, starý trik. Jako v případě Pottera,“ mužovy oči hleděly nepřítomně do stropu. „Když mluvíme o Potterovi… co si o něm myslíš? Jsi s tím malým, rozmazleným idiotem ve stejném ročníku.“

„Nejsem,“ Harryho srdce začalo bít rychleji a zpotily se mu dlaně. Snapeovy oči opustily strop a zabodly se mu do tváře.

„Byl jsi v pátém ročníku… jako Potter! Musíš ho znát!“

„Zemřel, Severusi,“ jeho hlas byl slabý. Když se po jeho objasnění Snapeův výraz změnil na arogantní, nemohl Harry dýchat náhlou emocionální bolestí.

„Jak vidím, stále existují zázraky a splněná přání…“

Harry cítil závrať a nevolnost. Ačkoliv nic z toho nebylo neočekávané.

‚Opravdu jste mě nenáviděl?‘

‚Musím připustit, že… ano.‘

Všechno tohle Snape přiznal TAM, ve Voldemortově pekle. Harry všechno chápal, ale to neznamenalo, že to nebolelo. Bolelo to jako čert, víc, než cokoliv v celém jeho životě. Náhle chtěl být sám; vyskočil na nohy a rozeběhl se ke dveřím.

„Kam jdeš?“ volal za ním Snape.

„Pryč od tebe. Pro dnešek tě bylo dost,“ bez ohlédnutí otevřel dveře a vyšel ven. Ale před zavřením strčil hlavu do dveří a přimhouřil oči na Severuse: „Voldemort ho dva týdny v Nightmare Manor mučil. A nakonec na něj Peter Pettigrew – ano, on, ne Sirius Black! – seslal smrtící kletbu.“ Podíval se na mírně šokovaný obličej: „Sbohem.“

PRÁSK!

Harry si ještě nikdy dřív neužil prásknutí dveřmi tolik, jako dnes.

Jejich vztah se nejevil ideálním.

XXX

„Quietusi, počkej!“ zastavil ho známý hlas, když v bezhlavém spěchu opustil místnost.

„Co… Neville!“ zvolal překvapeně. „Jak… Co tady děláš?“

Harry si okamžitě uvědomil, že jeho otázka byla netaktní, protože Neville zrudl rozpaky a ani se na něj nepodíval.

„To samé, co ty, myslím,“ zamumlal a Harry pocítil stejný druh nepohodlí, jako jeho kulatolící přítel.

Po těchto uvítacích větách následovalo pár dlouhých chvil ticha.

„Promiň,“ přerušil ho Neville. „Jistě jsi nevěděl…“

„Věděl,“ přiznal Harry. Nechtěl před Nevillem skrývat víc věcí, než musel. „Severus mi to řekl už dávno, když jsem se ho ptal, proč se k tobě chová tak mizerně…“

Neville zvedl hlavu a Harry mohl na krátkou chvíli vidět, že se usmívá. Úsměv se mu rozšířil, když pohlédl na kohosi za Harrym.

„Profesore Snape, jste vzhůru!“ Neville zněl docela nadšeně.

Harrymu žaludek skočil až do krku, když viděl Nevillovu otevřenou radost nad zotavením kdysi nenáviděného profesora. Velmi pomalu otočil hlavu k Severusovi, končetiny cítil jako z kamene. Absolutní hrůza na Severusově tváři ho ještě víc zneklidnila.

„Neville, on…“ Harry nějak protlačil tato slova skrz stažené hrdlo.

„Pane Longbottome, co tady děláte?“ zeptal se Snape, když nabyl klidu.

Nevillovu tvář přeběhl nejistý výraz.

„Och, ehm…“ nebyl schopný poskládat normální odpověď.

„Společenská návštěva,“ pronesl rychle Harry.

Poté se vrátil do tváře Mistra lektvarů šok, který ale téměř okamžitě zmizel… Jen aby byl nahrazen zneklidňujícím, velmi samolibým úsměvem, jehož dvojníka měl Harry tu smůlu vidět před několika minutami.

„Aha,“ zvlnily se mu rty. Ne poprvé v ten den pocítil Harry náhlé nutkání ho praštit.

Neville vypadal, že teď už situaci pochopil. Obrátil tázavý pohled na Harryho. Ten jen přikývl.

„Raději půjdu,“ uchopil Neville Harryho ruku. „Uvidíme se později, kámo.“

Potřásli si rukou a Neville zmizel. Nicméně Snape tam zůstal se svraštělým obočím. Vypadal vytočený. A možná byl, pomyslel si Harry.

Snape popadl Harryho paži a zatáhl ho zpět do místnosti. Zabouchnul za sebou dveře a otočil se tváří v tvář k Harrymu.

„To bylo co?“ zeptal se zamračeně.

„Neville Longbottom, jeden z tvých studentů, který dostal N z lektvarů u pololetních zkoušek,“ Harry věděl, že zmínka Nevillových výsledků situaci nezlepší, ale nemohl si pomoci. „A taky jeden z mých přátel.“

„Přátel,“ lehce pochybovačný tón podbarvil Severusův chladný hlas.

„Přesně tak. Spolu s Hermionou Grangerovou a Aresem Nottem,“ založil si Harry ruce a hrdě zvedl hlavu.

„Ale jsou to Nebelvíři! Jak se můžeš přátelit se zatracenými Nebelvíry?“

„Ares je Zmijozel. A k těm druhým dvěma: Brumbál a ty jste souhlasili, že nebudu zařazen a McGonagallová mě spojila s páťáky z Nebelvíru,“ polkl Harry. V tomto okamžiku se necítil připravený vyprávět Severusovi o svém zařazení.

Poprvé za poslední dvě setkání Harry zachytil něco v Severusově výrazu. Něco jako únavu a zmatenost – a to utlumilo jeho hněv a frustraci.

„Dovol mi s tebou mluvit,“ řekl tiše a přistoupil blíž k velmi rezervovanému muži, „dovol mi ti pomoci.“

Nejistota zase přeběhla přes Snapeovu tvář.

„Nemyslím, že by to bylo moudré. Zatím ne. Cassia, hlavní léčitelka, si myslí, že bych měl počkat. Stejně tak i Brumbál přede mnou skrývá informace. Rozumím jim, ale…“ najednou si uvědomil, že hovořil nahlas a zmlkl. Harry znovu pocítil hněv – ale tentokrát vůči těm dvěma dospělým.

„Neřekli mi, abych s tebou nemluvil. Naopak. Hlavní léčitelka mě jen požádala, abych nemluvil o událostech, jen o faktech,“ Harry se mohl téměř dotknout Severusova zaváhání.

„Mohl by to být zase další z Brumbálových nevyzpytatelných plánů,“ zamumlal najednou. „Chce, abychom spolu mluvili a poznali se navzájem.“

Tento Severus byl tak podobný muži, kterého Harry miloval, že bez přemýšlení zvolal:

„Ale my se navzájem známe!“ Hned, jak to bylo venku, si Harry uvědomil svou vlastní hloupost: „Promiň,“ dodal okamžitě, „zapomněl jsem počítat.“

„Počítat?“

„Do desíti. Před mluvením.“

Severus jen přikývl a klesl na svoji postel.

„Dobře. Proberme si skutečnosti. Znal jsem tě před loňským létem?“

Harry na chvíli přestal dýchat a v duchu začal ječet na Brumbála za to, že ho dostal do této šlamastyky.

„Ne,“ vyštěkl nakonec. „Přišel jsi pro mě po tvém útěku od Voldemorta.“

„Útěku?“

„Byl jsi jeho vězněm.“

„Já… Jak se mu podařilo zjistit, že jsem špion?“

„Pokusil ses zachránit Pottera,“ řekl co nejvíc neutrálně Harry.

„Já. Zachránil. Pottera. Můj bože, to nemůže být pravda!“

Harrymu se chtělo nadávat.

„Myslím, že bys měl taky počítat. Myslíš to, co říkáš, skutečně vážně?“

Severusovu bezvýraznou tvář zkřivil zmatek. Uplynulo hodně času, než znovu otevřel pusu.

„Toto je jedna z těch trapných… jak říká Cassia, emocionálních mezer,“ řekl zamyšleně. „VÍM, že bych měl v takové situaci Pottera zachránit, ale nejsem si jistý, že bych to teď udělal.“

„Ale… proč?“ zeptal se Harry váhavě. Odpověď přišla téměř okamžitě.

„Vzhledem k tomu, že je jen hloupý, nezodpovědný, otravný, drzý, rozmazlený a namyšlený spratek, věrná kopie svého otce, který…“ slova se zastavila. Harry si povzdechl, ale mlčel. „A to je zase něco, co si nepamatuji. James Potter provedl něco spolu s tím vra… Blackem, na což si nemůžu vzpomenout.“ Harryho nálada se zlepšovala, jak se Severus ovládl před použitím nadávky místo Siriusova jména. „Pak mě skoro zabili.“

„Ano, ten vlkodlačí incident,“ přikývl Harry.

„Takže o tom víš.“

„Řekl jsi mi o tom.“

„Je něco, co jsem ti neřekl?“

Harry se rozhodl posadit se. Přitáhl si židli čelem k Severusovi a zhroutil se na ni.

„Sdělil jsi mi hodně věcí, Severusi.“

Ticho.

„Nejsi můj syn, že?“ najednou se zeptal Mistr lektvarů.

„Vzpomeň si na krevní test.“

„To ano, ale pořád tomu nemůžu uvěřit. Měl bych si tě pamatovat! Nepoužil jsem Obliviate na tebe! Proč bych měl…?“

„Abys mě chránil před ministerstvem,“ zašeptal poraženě Harry.

„Ale… proč bych měl? Co jsi udělal?“

„Je mi líto, Severusi,“ Harryho šepot byl nyní sotva slyšitelný, „to ti nemohu říct. Ne teď. Zatím ne.“

XXX

Následující dny se atmosféra mezi Harrym a Severusem ztišila a zklidnila. Už spolu znovu nemluvili, Snape vycouval z každého rozhovoru. Jak ho Harry znal, věděl, že se cítí trapně, nebo se dokonce stydí za předchozí chvíle lehké otevřenosti. Nebylo to nic nového: perfektně si pamatoval rozhovor z posledních Vánoc o smrtijedské činnosti svého nevlastního otce a dny nepříjemného ticha, které následovaly. Ačkoliv to téma nebylo zdaleka tak citlivé jako samotný fakt, že Harry ví víc o Snapeovi nebo událostech loňského roku, což muže rozrušovalo stejně, jako ‚díry‘ v jeho paměti. Takže se usadili nad šachy, anebo probírali články z lektvarů. Jejich vztah se nijak nevyvíjel. Snape ho ani nevolal Quietus, na nic se ho neptal a celkově nejevil nejmenší známky ochoty ho poznat.

Harry byl téměř nepřetržitě smutný, ale Siriusovu pomoc odmítl pokaždé, když ho kmotr přišel utěšit. Nechtěl, aby Sirius spouštěl své tirády nad Severusem, aby ho vinil, nebo byl na něj naštvaný. Ne. Harryho to zraňovalo a Sirius neukázal ždibec ochoty k pochopení dané situace, takže Harry utekl vždycky, když se Black přiblížil k rozhovoru. Místo toho přijal pomoc ochotné a chápající Hermiony; dívka neřekla ani slovo proti Harryho či Severusovu chování a bez předsudků, pozorně Harrymu naslouchala.

Sirius se po několika dnech rozhodl zanechat Harryho v jeho tiché, odměřené samotě, do které se zahalil. Byl uražený. Hermiona se pokusila je usmířit, ale Sirius odmítl udělat první krůček a Harry prohlásil, že určitě svému kmotrovi nic neudělal, naopak on že je ten, kdo se choval jako malé děcko.

„Nechovám se jako děcko!“ zařval Sirius. „TY jsi vždycky napjatý a podrážděný, když se vrátíš z nemocnice. TY obhajuješ toho zmetka, který se o tebe nestará, o TEBE…“

„ZMLKNI!“ vyskočil Harry na nohy. „NIČEMU NEROZUMÍŠ!“

„Rozumím všemu perfektně!“ Sirius vstal a dal si ruce v bok. „On na sebe poslal Obliviate! To znamená, že už NENÍ tím mužem, kterým býval, Harry! Už tě u sebe nechce! Ani tě nemá rád! A pokud znovu nezíská vzpomínky, nikdy nebude stejný!“

„Ne! Mýlíš se! To nejsou vzpomínky, co tvoří člověka!“

„JSOU!“

Dva brunátní muži stáli s hrozivým výrazem uprostřed pokoje, když vstoupila Hermiona.

„Quietusi! Siriusi! Co si myslíte, že děláte?“ nervózně se zeptala. „Celým domem se nese vaše pitomá hádka! A Siriusi,“ obrátila se na vyššího muže, „NEŘÍKEJ Quietusovi jiným jménem. Nejsme na panství sami. Anne a další členové Řádu tady jsou také. Ohrožuješ ho svým neopatrným chováním; měl by ses chovat dospěle!“

Sirius zatnul ruce v pěst, beze slova přešel místnost a zabouchnul za sebou dveře. Harry se otočil ke schodišti vedoucímu k jeho pokoji, ale Hermionina ruka na jeho rameni ho zastavila.

„Quietusi, počkej.“

Noha mu ustrnula uprostřed pohybu a rameno pokleslo.

„Co?“

Hermiona polka a přistoupila blíž.

„Sirius má částečně pravdu, víš,“ řekla váhavě.

„Ne,“ zavrtěl hlavou Harry. Ale po chvíli dodal: „Nebo ne úplně. Alespoň ne v Severusově případě,“ na chvíli se zarazil. „Víš, hodně jsem o tom přemýšlel a můj názor je, že jeho charakter už byl zformovaný, když došlo k té události. Láska, které se mu v minulosti dostalo, na něj měla efekt, i když si to teď nepamatuje. Je jen zmatený a… myslím, že se cítí ponížený,“ teď stál před Hermionou. „Víš, někoho potřebuje. A ředitel a hlavní léčitelka si myslí, že jsem to já. Jeho předpokládaný syn, ne cizinec. I když nevěří, že jsem jeho syn – a má úplnou pravdu,“ trpká vráska se objevila v koutcích jeho úst.

„Mluvil jsi s Brumbálem?“

„Ne, s léčitelkou. Ta mi to řekla.“

Po tomto rozhovoru strávil Harry víc času sám ve svém pokoji. Byl Hermioně vděčný, že přerušila jeho hádku se Siriusem, protože jím nechtěl opovrhovat, a po mužově nezodpovědném postoji už k tomu měl blízko. Takže zvažoval, jestli nebude lepší držet se od něj dál.

Následující dny proběhly v chladném ovzduší; ani jeden z mužů neprojevil ochotu začít rozhovor, nebo dokonce jen prohodit pár neutrálních slov o nedůležitých věcech. Hermiona byla nucená stát se prostředníkem mezi nimi a nalézat témata k hovoru.

Měla štěstí: na pomoc jí přišly dvě neočekávané události. Náměstek ministra oznámil volby a stanovil konkrétní datum na 30. srpna. Hned po tomto oznámení kouzelnickou komunitu zachvátilo pozdvižení. A to se ještě zvětšilo, když začal Malfoyův proces.

Obě tato témata byla pro Harryho zajímavá: jak identita příštího ministra, tak i konečný rozsudek v případě Malfoye budou hrát důležitou roli v jeho a Severusově životě – nemluvě o jejich zásadních rolích v současné válečné situaci.

Během léta proběhlo mnoho útoků. Velká část byla pro Brumbála nebo Patila překvapením – podle všeho Řád ani ministerstvo nemělo špiona ve Voldemortově Vnitřním kruhu teď, když byl Severus odhalený. A Harry skrze své obrovské bolesti vnímal a hlásil jen pár informací, které ve svých vizích pochytil. Světlá strana proto mnohokrát utrpěla obrovské ztráty: počet obětí stoupl na dvě stě, včetně zabitých mudlů. Voldemort byl však opatrný, aby nezranil žádného z možných spojenců. Nenapadl žádnou z čistokrevných rodin, nebo – překvapivě – až doposud jen pár smíšených kouzelnických rodin. Po květnovém útoku na mudlovské rodiny kouzelnických dětí ministerstvo pomohlo těm, co přežili, a též možným budoucím obětem, přestěhovat se do zahraničí (hlavně do Ameriky) a snažilo se chránit ty, kteří zůstali. Takže poslední dva měsíce byly malou přestávkou, ale hned po Patilově oznámení útoky začaly znovu, s cílem oslabit jeho zřejmou vítěznou pozici. Bezpochyby – protože bylo docela jisté, že od září bude Patil nový ministr.

Malfoyův případ byl něco jiného. Hodně lidí z kouzelnického společenství si ho vážilo, nebo se ho bálo (záleželo na konkrétní osobě) a mnozí ho považovali za nevinného v těch hrozivých zločinech, které na něj ministerstvo hodilo. Harry byl téměř otřesený, když poprvé četl v Denním věštci tyto názory. Ukázal Severusovi článek, ale ten jen pokrčil rameny.

„Má příliš mnoho peněz a příliš mnoho kontaktů. Je natolik čistokrevný a štědrý dobrodinec, že se stal na čtyři měsíce ředitelem Bradavic… Příliš mocný na to, aby lidé tak rychle uvěřili v jeho vinu,“ vysvětloval znuděným hlasem, ale teď už byl Harry vycvičený a pod předstíranou nudou rozpoznal skutečný zájem.

Sirius, naopak, prohlásil všechno za skeptické hlouposti a nezdálo se, že by byl nakloněný o věcech hlouběji přemýšlet.

Harry se přistihl, že už se vroucně těší na srpen, kdy bude bez Siriuse a jeho frustrujícího postoje. Severus, i když mizera, byl mnohem snesitelnější než Sirius v nejlepší náladě. Harry se doopravdy zasmál, když ho něco napadlo.

Možná byl nakonec OPRAVDU Snape.

XXX

Hermiona měla starosti. Quietus (Harry – nemohla o něm prostě přemýšlet jako o Harrym, opravdu ne, protože chlapec, se kterým se loni seznámila, byl… no, byl jiný než Harry, kterého roky znala) zase v posledních týdnech zhubnul (více než pár liber podle jejího odhadu) a jeho tvář už nebyla bledá, ale nažloutlá jako ta Snapeova. Měl temné stíny kolem očí a zřídka byl veselý – když nebyl v nemocnici, zatrpkle se klátil po domě.

Hermiona si dlouho myslela, že za pokles nálady může Snape, ale neodvážila se zmínit něco ze svých podezření. Moc dobře věděla, jak Quietus reagoval na Siriusovy poznámky, a jak se od sebe vzdálili; už mezi nimi nebylo dřívější přátelství. Hermiona byla vyděšená představou, že by Quietus v těchto těžkých časech zůstal sám. Proto ho neprovokovala, jen pokaždé naslouchala, když s ní chlapec sdílel některé ze svých pocitů, obav či bolestí. Ne že by to musela dělat často. Ostatně, jí se dostalo stejného chování od něj, když ji přepadl žal: tiché útěchy a pozorných uší.

Ale mýlila se. No, možná jen částečně, protože stav profesora Snapea skutečně ani trochu nezlepšil Harryho náladu. Toto nebyl hlavní důvod.

Byly to ty neustálé, každodenní zkušenosti s Voldemortovým mučením. Harry mohl každou noc spát jen několik hodin. Zjistila to jen náhodou.

Jednou v noci ji Harry zapomněl (nebo prostě nechtěl) odlevitovat zpět do jejího pokoje. Ve tři v noci se vzbudila na poněkud nepohodlné pohovce. Když zamířila ke své posteli, uviděla pod Harryho dveřmi světlo. Opatrně, aby spícího přítele náhodou nevzbudila, se podívala dovnitř. Harry však nespal. Četl si a byl tak unavený, že si nevšiml Hermiony v otevřených dveřích.

Hnána zvědavostí ho Hermiona zkontrolovala i další noc.

A další.

A další.

A Harry si četl místo spaní. Každou noc, jak se zdálo.

Hermiona byla bezradná. Kontrolovala Harryho jen třikrát a už se kvůli nedostatku spánku cítila tak špatně, že sotva přežila dny. Neodvážila se sdílet toto zjištění se Siriusem – v aktuálním bodě jejich vztahu by to nebyl chytrý počin. Harry by se naštval, Sirius by se naštval za Harryho tajnůstkářský přístup a nakonec by se její přítel uzavřel do sebe. Byla v silném pokušení zajít do nemocnice a požádat o pomoc Mistra lektvarů, ale nebyla si jistá, co by muž v dané situaci udělal.

Nevěděla, co má dělat. Takže kvůli jejich přátelství chodila Harryho kontrolovat každou noc. Plánovala, že vstoupí do jeho pokoje, ale tolik se bála, že ho ztrapní, že jen v tichosti seděla, hodinu či dvě, před jeho dveřmi. Nicméně ona nebyla tak vytrvalá jako Harry a často usnula vyčerpáním přímo na podlaze.

Osmou noc její noční hlídky ji ze spánku vytrhl tlumený hlas. Hermiona bez přemýšlení vstoupila do zšeřelé, ne však zcela tmavé místnosti a okamžitě si všimla zkroucené Harryho siluety. Chlapcova tvář vyzařovala bolest, ale celý jeho výraz ukazoval kontrolu nad mučením: pěsti byly tak stisknuté, že mu zbělely klouby, silně se potil a skřípal zuby, ale jen ležel. Občas jeho napjatým tělem proběhlo malé škubnutí a z jeho úst se linulo lehké sténaní. Chování odhalilo tolik sebekontroly… a Hermiona nepotřebovala moc času, aby jí došel důvod.

Harry se nechal týrat, aby získal informace pro stranu světla.

Téměř v mrákotách si sedla k Harryho hlavě, položila mu ruku na čelo a pomalu, nechtějíc ho vyplašit, laskala zpocené tváře. Najednou se Harryho tělo napjalo a slzy vytryskly zpod jeho víček.

„Severusi…“ vlezl Hermioně do klína evidentně neprobuzený. „Tolik to bolí…“ pachtil se nahoru, dokud jeho hlava neležela na Hermionině rameni.

Dívka si ho rozpačitě přitáhla blíž. Harry si povzdechl, vize zřejmě skončila, ale neprobudil se. Hermiona cítila, že má pyžamo na rameni pod Harryho hlavou mokré. Stále plakal. Přitáhla si přikrývku až ke krku a omotala ji kolem nich. Usnula s hlavou opřenou o čelo postele.

XXX

Když se Harry probudil v teplém kokonu, první jeho myšlenka byla, že si ho Severus zase našel. Ale druhé tělo bylo menší a nějak… jiné. Dokonce i vonělo zcela zvláštně. Bylo to něco… ženského.

Vzhlédl a šokem téměř vykřikl. Hermiona ho držela, pravděpodobně hodiny.

Harry se pomalu, opatrně přesunul a viděl úlevu na dívčině tváři, když jí z nohou zmizela tíha. Povzdechla si a otočila se na bok.

Co nejjemněji ji Harry stáhl ze sedu do lehu, zastrčil kolem dívky jejich společnou, teplou přikrývku, vklouzl na druhou půlku postele, přivolal si jinou deku a znovu usnul.

Až když později ze dveří uslyšel Blackův příšerný řev, uvědomil si, že nechat spát Hermionu v jeho posteli nebyl nejlepší nápad.

Prakticky ještě spal, když ho Black vytáhl ven z postele, dovlékl ho do svého pokoje a připíchl ho ke zdi.

„Co si myslíš, že děláte v mém domě?“

Harry s obtížemi otevřel oči a zívl.

„Co?“

„Ty a Hermiona v jedné posteli!“ Siriusova tvář byla stejně fialová vzteky, jako bývala ta strýce Vernona.

„To nic není,“ zamumlal a přikrčil se s dalším zazíváním .

„Nebuď směšný!“ zařval Sirius. „Není ti ani šestnáct!“

„Jo, to vím,“ pronesl Harry.

„A?“

„A co? Hele, Siriusi, nech mě spát. Chce se mi spát…“

Sirius měl ale v hlavě příliš mnoho věcí týkajících se Harryho. Přitáhl si chlapce a měl teď skvělou příležitost řvát na něj tváří v tvář.

„Jestli tě ještě NĚKDY chytím, chlapče, vytluču to z tebe!“

V tomto okamžiku přišel Harry konečně k vědomí.

„Ale my nic nedělali! Měl jsem noční můru a ona…“

„Máš noční můry příliš často!“ vyštěkl Sirius. Harry polkl.

„Ano, mám,“ tichý hlas rozzuřeného muže uklidnil.

„Co jste dělali?“ zeptal se klidněji.

„Spali. JEN spali. Vždyť spolu ani nechodíme, Siriusi! Je má kamarádka, ne má… má, ehm, přítelkyně!“ Harry zavrtěl hlavou. „Ve skutečnosti teď po další přítelkyni ani netoužím. Má… poslední se ukázala být trochu nevyzpytatelná. To mi na chvíli stačí, myslím,“ řekl a znovu zívl. „Můžu se vrátit trochu vyspat?“

Sirius na něj vrhl poslední, trochu podezřívavý, pohled a mávl směrem k jeho vlastní posteli.

„Použij moji. Tvoje je obsazená.“

„Díky, Siriusi,“ zamumlal Harry a vlezl pod deku.

„Zeptám se Hermiony hned, jak se vzbudí.“

„Pro mě za mě,“ pokusil se Harry pokrčit rameny, ale už zase napůl spal.

„A řeknu Snapeovi…“

Spánek ho okamžitě přešel.

„NE! TO NEMŮŽEŠ!“ vyskočil Harry z postele. „I když vím, že se mýlíš a mezi mnou a Hermionou nic není, pouhá skutečnost, že jsem s ní byl v jedné posteli, Severuse strašně rozzuří. Nemůžeš být tak krutý! Místo toho to řekni Brumbálovi, to je mi jedno. Ale ne Severusovi, prosím, Siriusi, ne Severusovi,“ poslední slova už jen žvatlal, když ho zasáhla ta myšlenka. Sirius jistě nemůže být tak nemilosrdný! Zvedl strachem rozšířené oči k Siriusovi.

„Promiň, Ha- Quietusi,“ teď byl rozrušený Sirius. „Neřeknu mu to, neboj se.“

Harry se zhroutil zpět do postele.

„Můžu už spát?“

„Ano, můžeš,“ řekl muž a s tichým klapnutím dveří opustil místnost.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: ...

(Lupina, 19. 11. 2012 18:24)

To já taky! :-D Ale budu potřebovat odstup alespoň několika týdnů.
Děkuji za komentář :-)

No prosím!

(Snapea, 19. 11. 2012 16:59)

Tak už nám chybí jen Potterová, Blacková....:-D Já mám Rema děsně ráda, můj jediný oblíbený Poberta! Tak to tě obdivuju, já chlapa nemám, můj druh se nepáruje a děti taky ne, můj druh se nerozmnožuje. A díky své milé povaze mám pouze pejsana, samozřejmě černého:-D Když už jsem celá černá;-) Já naopak hned bouchnu... Ani nepočítám, kolikrát jsem se omlouvala, když jsem se neudržela a někoho seřvala a ještě byla odporná. Pak jsem zruinovala květinářství a chudákům seřvaným koupila kytku a omluvila se. Už si na mne zvykli:-D Manžel, tři děti a ještě překládáš? Morgano, klobouk dolů! Tak to ti fandím!!;-)

Re: No prosím!

(TruTru, 19. 11. 2012 17:25)

Taky zírám! Možná by ses mohla zasluhovat o rekord nejvěrnější překladatelky :3 A fanynky HP samozřejmě :D

Re: Re: No prosím!

(Lupina, 19. 11. 2012 17:33)

Holky, to je naprosto v pohodě. Já se dobře vdala - mám skvělou tchýni, která miluje moje děti, tak proč bych jí je nesvěřila, že. Manžel je rád, že za tuhle překládací úchylku neplatím (vyšívání, háčkování a korálky neco stály) a třeba se i vzdělám :-D No a domácnost počká. Blíží se můj svátek, tak že by mi zaplatil úklidovou četu - asi už se vzdal nadějí, že JÁ poklidím :-D A prakticky vůbec se nedívám na telku. S pracovní dobou 0,7 úvazku to jde. A já když se do něčeho zařeru, tak nevím, kdy mám dost. :-D

Re: Re: Re: No prosím!

(TruTru, 19. 11. 2012 18:16)

Jé!! To máš bezvadný, kéž by profesoři měli taky tolik pochopení! Vždycky, když čtu něco s hermionou, tak si říkám, že jakmile to dočtu, budu jako ona, hezky se učit, číst předkládanou literaturu, a psát eseje...no a nakonec se zmůžu jen na čtení další ff. Je to se mnou těžké, když se taky do něčeho zažeruXD Bojím se, že mě to jednou bude stát trolla z testu...
To s tím uklízení...škoda, že to nejde, jako v potterovi, že? Mávnout hůlkou...XD

Re: Re: Re: Re: No prosím!

(Lupina, 19. 11. 2012 18:22)

Ano, znát Hermionu v mladším věku, dál jsem to dotáhla! :-D I když při těchto možnostech internetu bych patrně nedodělala ani gympl :-) A ano, hůlka by se šikla... :-)

Dámy....

(Snapea, 19. 11. 2012 16:24)

Jsem ráda, že nejsem jediná, kdo povídku tak prožívá!:-D Mám nett v mobilu a je vážně úsměvné pozorovat, jak se okolí distancuje mé osoby, když začnu při čtení vrčet a nadávat!:-D A nebo naopak sledovat zděšení, když Harry zemřel, já se neudržela a ukápla mi slza! No, bylo mi trapně, zrudla jsem a byla na infarkt:-D Jedna kolegyně mi zkoušela domluvit, ať se zbavím ironie a sarkasmu, druhá řvala ať to ani nezkouším, že bych zcela jistě zemřela:-D A největší ,,legrace" je, když děti známých na mne volají: ,,Teto, teto Snapeová!" a letí ke mě. Reakce okolí k nezaplacení!

Re: Dámy....

(Lupina, 19. 11. 2012 16:42)

:-D :-D Vidím, žes teta hodná svého jména! A ne, nezbavuj se své ironie! Pro okolí by nastal konec světa! Já se vyznačuji vlastnostmi Remuse, jen tak něco mě nerozhází. Když vybuchnu, stojí to za to. To je pořád klid, klid, a pak Bác ho! Ale posledních pár let se to nestalo. A mám neuvěřitelnou sílu a psychickou odolnost :-D Zvládám své tři děti i manžela :-D Při čtení je mé jediné štěstí, že v práci se schovám za monitor a případně tvrdím, že mám alergii a doma čtu po večerech:-) Případně manželovi tvrdím, že čtu něco strašně dojemného :-) Protočených panenek si nevšímám :-)
Ach a tady si ještě krásně užijeme :-)

Re: Re: Dámy....

(TruTru, 19. 11. 2012 16:51)

Teda! Ještě že nepracuju, to by mě hned vyrazili, ono to bohatě stačí vě škole, když učitelé nechápou, z jakého důvodu mně dojímá kvadratická rovnice (taky si to často čtu z telefonu a díky bohu za jeho nenápadnost XD) Fakt, někdy je těžké znovu se zorientovat do reality, když mě děj tak neskutečně vtahuje. Kolikrát mám tendenci bejt až vzteklá, když mě někdo "vytáhne" A otravuje, ať se probudím...Asi by to cvhtělo s tím něco udělat. Závyslost je špatná v jakékoliv podobě :D Skvělé vědět, že nejsem jediná:) TAkovej sympatickej pocit, děkuju vám Dámy :3

Re: Re: Re: Dámy....

(Lupina, 19. 11. 2012 16:58)

Dojímavá kvadratická rovnice :-D
I když nad některými parciálními derivace se mi plakat chtělo, to jo. Nebo vyfrčenými zobrazeními v algebře :-D
Závislost, dejte pokoj. Ne, opravdu od pátku v kuse nepřekládám. Vážně. Občas komunikuju i s okolím. A může za to tchýněnka, kdyby si děti nebrala na víkend, nemám toliko času :D JÁ jsem v tom nevinně :-)

:))))

(TruTru, 19. 11. 2012 15:09)

Už aby bydleli spolu! To bude teprve pěkně šílené XD Jsem ráda, že se tam už mluvilo o Potterovi, ale fakt by mě zajímalo, co se během toho peprného rozhovoru Snapeovi honilo hlavou :) Fandim siriusovi, aby ten incident s hermionou Snapeovi řekl, těšila bych se na severusovo jemnou reakci XD Ale vím, že mám smůlu, no :D I když jsou siriusovo a harryho potyčky celkem zábavné, přiznám se, že si nejvíc užívám dialogy mezi snapem a harrym, hrozně se mi líbí severusovo reakce! Mám dojem, že kdyby se harry skutečně naštval a nějakou dobu nepřišel do nemocnice, už by ho alespoň trochu postrádal! Malé náznaky sympatie už tam určitě pulzujou!!!! (jen doufám, že jsem k tomu názoru nedospěla vinou svojí sentimentální povahy) Strašně se těším na pokračování! Je to díl od dílu úžasnější! *w*

Re: :))))

(Lupina, 19. 11. 2012 16:07)

No, člověk nemůže mít všechno, že? :-) Něco se přihodí, něco ne. Potyčky budou, to jo. Některé i hnusné, to taky jo. A sentimentální povaha si užije. :-) Taky mám srdce naměko :-) A v podstatě Severus je v jádru dobrák od kosti :-D I když zabalený v poněkud nevrlém až hnusném hávu sarkasmu a ironie. Je na co se těšit. Což znamená, že s překladem jedu jak šlak a už mi chybí bratru jen jeden a půl kapitoly :-) Taky se teším na pokračování. Komentáře čtenářů mi vždy zvednou náladu. ZplaťMerlin, nikdo tu na mě není hnusný. Takže Ti děkuji za reakci. :-)

Grrr....

(Snapea, 19. 11. 2012 12:24)

Severusi Nobiliusi Snape, zasloužil bys pár dobře míněných facek! Já chápu, že má amnézii, ale mohl by se trochu krotit, holomek. Black je taky na facku... No, co takhle léčba fackama? No, asi ne:-D Kdyby mne slyšela naše vrchní sestra, tak mě už nepustí na oddělení!:-D Chudera Quietus, ten kluk to má šílené, ještěže má Hermionu, ta holka je úžasná! Díky za překlad!;-) Snapea potkala Lupinu...to je něco:-D Jsem dneska od rána nabroušená, seřvala jsem i pošťáka, že nám víkem od schránky bouchnul příliš nahlas, ale nová kapitolka mne uklidnila, že se nemám zase tak špatně;-) Díky tobě i betám!

Re: Grrr....

(Lupina, 19. 11. 2012 12:33)

:-D Ano, přidej se do klubu. Taky jsme s marci chtěly fackovat. Přinejmenším :-D A je na co se těšit. V tomto díle jsem měla chuť proplesknout snad každého, vážně. Uvidíš :-)
Lupina zdraví Snapeu. Hip hip hurááá.

Re: Grrr....

(MagicLady, 19. 11. 2012 13:19)

holomek - to sedí! :)

Re: Grrr....

(marci, 19. 11. 2012 14:02)

Dneska bylo asi špatné ráno. Já se snažila pobrat dvěma rukama šest jablek, jedno jsem zachytila, tři mi spadly; posbírala jsem, upadlo mi další, chtěla jsem ho ve vzteku nakopnout a netrefila jsem se. No - seřvala jsem chudáka syna - byl nejblíž :) Holt pondělí :) Ale komentáře mi den projasňují - už je líp :) Také díky

:)

(marci, 19. 11. 2012 11:31)

Koukám, že jsi nakonec zjemnila to Severusovo pojmenování Lily :D

Re: :)

(Lupina, 19. 11. 2012 11:36)

No jo no, když jsem to prvně překládala, byla jsem asi v nějaké drsnější náladě :-D

Re: Re: :)

(MagicLady, 19. 11. 2012 13:19)

To mi prozraď jaký termín jsi použila? :)

Re: Re: Re: :)

(Lupina, 19. 11. 2012 13:22)

No nevím, jestli se to tu hodí :-D ... "kus hovna." Byla jsem asi nějak napružená, tak byl víc i Harry :-)